اثرات مفید آنزیم فیتاز

فیتاز و قابلیت دسترسی فسفر افزودن فیتاز میکروبی به جیره های کم فسفر بر پایه ذرت و گندم، ابقاء ظاهری فسفر را افزایش و میزان دفع آن را تا 45 درصد کاهش داد که حاکی از تأثیر مطلوب این آنزیم در افزایش جذب فسفر و نیز افزایش درصد خاکستر استخوان …

ادامه نوشته »

آنزیم فیتاز و بهبود عملکرد مرغان تخمگذار و گوشتی

فسفر در دانه غلات عمدتاً به شکل فیتات ذخیره می شود، فسفر فیتاته برای طیور قابلیت دسترسی کمی داشته بنابراین مقادیر زیادی فسفر از طریق فضولات دفع می شود که منجر به ایجاد مشکلات اقتصادی و محیطی می‎گردد  اسید فیتیک یا فیتات در همه ترکیبات حاصل از مواد گیاهی به …

ادامه نوشته »

نقش آنزیم در جیره غذایی طیور

آنزیم ها، ترکیبات پروتئینی هستند که در واکنشهای شیمیایی بدن به عنوان کاتالیزور عمل می کنند و موجب انجام و سرعت بخشیدن به این واکنشها می شوند. عمکرد اصلی آنها در روده پرندگان هیدرولیز است که مولکول های بزرگ را به انواع کوچکتر قابل استفاده برای پرندگان می شکنند. نشاسته …

ادامه نوشته »