اثرات دمای بالا بر سیستم ایمنی و شاخص های تعیین آن در جوجه های گوشتی

تولیدات جوجه های گوشتی نقش مهمی را در تامین غذای انسان دارند سیستم ایمنی پرندگان نقش حفاظتی علیه بیماریها و آنتی ژن های وارد شده به بدن طیور دارد لذا فعالیت این سیستم نیازمند نگهداری پرنده در شرایط مناسب محیطی، تغذیه ای و فیزیولوژیکی می باشد. پرندگان اهلی فقط در …

ادامه نوشته »

ارتباط تغذیه و تولید مثل در مناطق آب و هوایی گرم

یک بررسی با استفاده از 49 گله مادر گوشتی که هر کدام از آنها در طول مدت تنش حرارتی، از آب حاوی افزودنیهای الکترولیتی و ویتامینی، و یا از آب بدون افزودنی استفاده می‌کردند انجام شده است. نتایج این بررسی نشان داد که نرها، به تنش حرارتی بسیار بیشتر از …

ادامه نوشته »

اثرات درجه حرارت بالا برروی عملکرد تولید مثلی مرغان مادر گوشتی

مرغ های مادر امروزی، بدلیل جثه نسبتا” بزرگ برای تولید مثل در شرایط گرم محیطی دچار مشکل هستندTaylor جزء اولین افرادی بود که گزارش کرد، قابلیت جوجه درآوری تخم مرغ ها، با افزایش درجه حرارت محیطی،کاهش می‌یابد. او کاهش 15 تا 20 درصدی را در قابلیت جوجه درآوری در زمانیکه …

ادامه نوشته »