خانه / اخبار / تولید سوخت پاک با استفاده از سفیده تخم مرغ

تولید سوخت پاک با استفاده از سفیده تخم مرغ

تخم مرغمحققان ژاپنی موفق شدند از سفیده تخم مرغ سوختی عاری از کربن تولید کنند. این تحقیقات نشان میدهد که تخم مرغ در آینده ای نزدیک نقشی فراتر از خوراکی در زندگی مردم ایفا خواهد کرد. گاز هیدروژن به علت دارا بودن پتانســیل بالای انرژی و عدم تولید گازهای آلاینده به عنوان سـوخت پاک آینده شـناخته میشـود. با این وجود تولید این ســوخت در ابعاد گســترده با چالش های زیادی روبه روست.

اسـتفاده از کاتالیسـتهای نوری ترفندی کارآمد برای افزایش سـرعت تولید هیدروژن به شمار میآید و میتوان با بکارگیری این کاتالیستها و منابع تجدیدپذیری مانند نور خورشــید، فرآیند تولید هیدروژن را تسهیل بخشید.

مولکول های کاتالیستی بسیار ناپایدار هستند و در صورت عدم مدیریت بهینه، خاصیت کاتالیستی خود را از دست می دهند؛ از این رو تجمع و نگهداری این مولکولها اقدامی ضروری به شمار میآید. استفاده از پروتئینهای خالص یکی از روشهای کاربردی برای مدیریت و حفظ خاصیت مولکولهای کاتالیستی محسوب می شود اما تولید این پروتئینها نیازمند روشهای مخصـوص و پردردسـر آزمایشـگاهیسـت.

محققان ژاپنی اخیرا دریافتند که در سـفیده تخم مرغ موادی پایه پروتئینی وجود دارد که میتوان از آنها به جای پروتئینهای خالص شده استفاده کرد. محققان دانشگاه اوساکا اعلام کردند که در سفیده تخم مرغ کریستالهای متخلخلی مو سوم به لیسوزیم وجود دارد که به دلیل دارا بودن نانوساختارهای منظم، میتوان از آن به عنوان وسیله ای برای مدیریت مولکولهای کاتالیستی استفاده کرد. این در حالیست که اسـتفاده از سـفیده تخم مرغ به مراتب ارزانتر و راحتتر از سـایر مواد و تجهیزات پیچیده آزمایشـگاهی تولید پروتئینهای خالص تمام میشود.

شـماری از شـرکتهای خودروسـازی در جهان، هیدروژن را به عنوان منبع نهایی برای سـوخت خودروها در نظر میگیرند. اسـتفاده از هیدروژن به عنوان سوخت خودروها سبب کاهش پدیده گرمایش جهانی از طریق استفاده کمتر از سوختهای فسیلی خواهد شد.

درباره ی admin

همچنین ببینید

کتاب Bioactive Egg Compounds

کتاب Bioactive Egg Compounds

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *